Workshop

Kulturhälsovård i äldreomsorgen – workshop

Workshop

Kulturhälsovård i äldreomsorgen – workshop

Målgrupper:
Personalgrupper och arbetsplatsombud med anknytning till äldreomsorgen, ansvariga politiker och tjänstemän, vårdpersonal i praktisk verskamhet och andra med intresse för utveckling av kulturverksamhet inom geriatrik, i särskilt boende, i hemtjänsten och i vårdutbildningarna.

Syftet med den här workshopen är att visa konkreta ideer/exempel och skapa medvetenhet om enkla och roliga utvecklingsmöjligheter i vardagsmiljön som förbättrar omvårdnadskvalitén för vårdtagaren och arbetsmiljön för personalen.

Innehåll:
Allmänmänskliga behov i omvårdnadssituationen – vad är det och hur fungerar det i äldreomsorgen?
Kultur – kultur i vården – kultur och hälsa – kulturhälsovård, en kort allmän information
Erfarenhet och enkla exempel som skapat innehåll i vardagen för vårdtagare, personal och anhöriga
Kaleidoskåpmetoden™ i teori och praktik
Metoden överförd till egen – eller annans – vardag
Erfarenhetsutbyte

Plats:
Undervisningen anpassas efter målgrupp och bokas till arbetsplatsen, vårdutbildningen eller centralt i kommunen/stadsdelen.
Pris: 1 200 kr/person + moms (lunch och kaffe ingår)

För anmälan kontakta Karin Segerstedt via e-post till karin@kaleidok.se eller tel/fax
08-37 29 62. Förutom namn på anmälda, uppge även faktureringsadress och e-post till kontaktperson på arbetsplatsen. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Betalning via pg 648 587-8 senast sju dagar före bokad utbildning.