Undervisningsserie

Kulturhälsovård i äldreomsorgen – undervisningsserie

Undervisningsserie

Kulturhälsovård i äldreomsorgen – undervisningsserie

Undervisningen anpassas efter målgrupp och bokas till arbetsplatsen, vårdutbildningen eller centralt i  kommunen/stadsdelen.

Målgrupper:
Personalgrupper och arbetsplatsombud med anknytning till äldreomsorgen, ansvariga politiker och tjänstemän, vårdpersonal i praktisk verksamhet och andra med intresse för utveckling av kulturverksamhet inom geriatrik, i särskilt boende, i hemtjänsten och i vårdutbildningarna.

Föreläsare:
Karin Segerstedt, som är socioterapeut med specialutbildning inom kultur/omvårdnad. Hon har praktisk erfarenhet av projektledning, uppbyggnad av konkret kulturverksamhet i omvårdnadsmiljön och personalutbildningar i kultur-omvårdnad. I dag arbetar Karin med undervisning, innovationer och verksamhetsutveckling omkring kulturhälsovårdnad i äldredreomsorgen.

För vidare information och förfrågningar kontakta Karin Segerstedt via e-post till karin@kaleidok.se eller tel/fax 08-37 29 62.