Seminarium

Kulturhälsovård i äldreomsorgen

Seminarium

Kulturhälsovård i äldreomsorgen
Halvdagsseminarium – historik, dagens situation och framtiden

Målgrupper:
Personalgrupper och arbetsplatsombud med anknytning till äldreomsorgen, ansvariga politiker och tjänstemän, vårdpersonal i praktisk verksamhet och andra med intresse för utveckling av kulturverksamhet inom geriatrik, i särskilt boende, i hemtjänsten och i vårdutbildningarna. Det här seminariet vill ge en fördjupad insikt i arbetsområdet kulturhälsovård med professionella ögon. Du får en historisk tillbakablick, information om dagsläget och idéer om hur framtiden kan formas med att utveckla arbetet med vardagskultur inom olika verksamheter i äldreomsorgen.

Innehåll:
En historisk tillbakablick med fokus på kulturverksamhet i omvårdnadsarbetet
Kultur i dagens äldreomsorg – hur ser det ut – hur kan det se ut?
Med kulturens kraft i framtidens omvårdnadsarbete
Plats: Undervisningen anpassas efter målgrupp och bokas till arbetsplatsen, vårdutbildningen eller centralt i kommunen/stadsdelen.

Pris: 600 kr/person + moms

För anmälan kontakta Karin Segerstedt via e-post till karin@kaleidok.se eller tel/fax
08-37 29 62. Förutom namn på anmälda, uppge även faktureringsadress och e-post till kontaktperson på arbetsplatsen. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Betalning via pg 648 587-8 senast sju dagar före bokad utbildning.