UTBILDNINGSPROGRAM ÅRSTIDERNA™                      

steg 1: grund grundprogrammet är en inkörsport för Dig/Er som vill arbeta med utveckling av upplevelser och stimulans i vardagen på ett strukturerat och medvetet sätt som utgår från Kaleido K Metoden. Du får en teoretisk grund varvat med praktik. en dag

steg 2: vardag – i vardagsprogrammet fokuserar vi på konkreta exempel och praktiskt arbete med utgångspunkt i egen arbetssituation enligt modellen för kulturhälsovård™. en dag

steg 3: omvärld – i omvärldsprogrammet är vi kvar i vardagsmiljön, men nu kopplat till omvärlden både lokalt och centralt. Du får nya ingångar i arbetet med det sociala innehållet i vardagsmiljön en dag

steg 4: påbyggnad – i påbyggnadsprogrammet arbetar vi med kulturhälsopedagogik med fokus på  äldreomsorg och demensvård. Genomgått utbildningsprogram samt genomfört och godkänt påbyggnadsprogram  ger certifiering för att du på din arbetsplats kan handleda i kulturhälsovård™   Påbyggnadsprogrammet omfattar: 2 dagar, självstudier, följt av en dag för prov & certifiering.