Koncept ÅRSTIDERNA™ – service

Precis som man genom Skåpservice kan beställa kontorsmaterial, kan vi erbjuda Kaleido K Service för kulturhälsovård™. Det är ett sätt att förenkla arbetet för personalen med att ge upplevelser och stimulans i  äldreomsorgens vardag.

Vårt ServiceAbonnemang kan aktiveras från ett kvartal till ett löpande års abonnemang. Målet är att inspirera, ge kunskap och erbjuda produkter, samt utveckla och förenkla arbetet för personalen med att ge upplevelser, stimulans och meningsfullhet i vardagen. Kontakta oss gärna för detaljer och priser på abonnemang.