KALEIDO K KULTURHÄLSA har sedan början av 2000-talet varit en plattform för utbildning och integrerat arbete med kultur & hälsa i äldreomsorg och demensvård.

KALEIDO K drivs av Karin Segerstedt, äldrepedagog & kulturhälsostrateg, som specialiserat sig på förebyggande kulturhälsoarbete integrerat i omvårdnadens vardag. Karin har med specialkompetens inom kultur & omvårdnad vidareutvecklat  arbetsområdet kultur i vården till kulturhälsovård™. Arbetet med kulturhälsovård™ bygger på Kaleido K Metoden, en metod som utgår från de 4 årstiderna & våra 5 sinnen. Metoden är ett enkelt och strukturerat sätt att utveckla det sociala innehållet och den dagliga omvårdnads miljön inom äldreomsorg och demensvård.

Vi har i vårt nya Koncept ÅRSTIDERNA™ som ger kunskap, arbetsredskap och service förenklat för personalen i arbetet med att skapa innehåll och meningsfullhet i vardagsmiljön.

KALEIDO K KULTURHÄLSA arbetar inom äldreomsorg och demensvård. Men arbetsmetoden är universell och kan överföras till andra miljöer.