Om företaget

KALEIDO - Karin Segerstedt
couple, old people, walking
old people, lovers, man

Om företaget

Arbetar med undervisning och projektuppdrag i kulturhälsovård för att skapa och levandegöra kultur och upplevelsemiljöer som en del i omvårdnadsarbetet inom äldreomsorgen genom till exempel: 

att använda och anpassa arbetet med litteratur, musik, bild, färg och form, beröring, kultur-historiskt material mm. Men också att lyfta fram individuellt och personligt ”kulturellt bagage” från vårdmottagare, personal och anhöriga.