Blomma kaleidok

Välkommen till ÅRSTIDERNA™ – ett nytt koncept för svensk äldreomsorg

SE, HÖR, KÄNN, LUKTA OCH SMAKA…

…på en metod där mänskliga behov av upplevelser, stimulans och meningsfullhet  står i fokus. Vi utgår från de 4 årstiderna & våra 5 sinnen, integrerar kulturhälsovård™ i omvårdnadsmiljön och formar redskap som förenklar och utvecklar det sociala innehållet i vardagen…

”För själens hälsa är de små, ja till och med de minsta glädjeämnena av stort värde.”

citat: P W Keppler